Současnost

Firma si díky vyrovnané a doložené kvalitě, spolehlivosti a pohotovosti utvořila místo na trhu.

V současnosti již ve mlýně pracuje šestá generace rodu se svou vyšší a širší kvalifikací, což přináší lepší spolupráci s odběrateli. Zodpovědnost všech zaměstnanců mlýna je zárukou dobrého fungování a jména firmy.

Celé východní křídlo objektu (ocelová sila, dílna, garáž) bylo postaveno v roce 2006. Stopy po požáru hlavní výrobní budovy ovesné vločkárny v roce 1975 jsou dosud patrné. Vyhořelá budova je staticky v pořádku a má ideální stavební dispozici mlýna při splnění všech současných požadavků provozní hygieny. Zajištění budovy patřilo mezi první práce po vydání restituce a v současné době v ní probíhají přípravné práce pro spuštění nové linky kukuřičného mlýna, který bude vyhovovat standardům IFS a BRC.

Certifikace ISO 22000 v roce 2008 si mimo změn v technologii a organizaci práce vyžádala také venkovní úpravy staveb a vydláždění dvora.

V roce 2011 byla kapacita ocelových sil navýšena na 600 tun kukuřičného zrna.

Před spuštěním dvousměnného provozu byla rekonstruována administrativní budova a sociální zařízení pro zaměstnance.

Následovalo zadláždění dalších nezpevněných ploch v areálu a oprava všech střech.

 

Extrudery a balička přispěly k rozšíření sortimentu o křupky, instantní výrobky a drobné balení  výrobků. Dřevěné elevátory byly nahrazeny ocelovými, podlahy skladů v prvním nadzemním podlaží dostávají nový moderní povrch.

Po instalaci linky mikromlýna na mletí dalších bezlepkových surovin dodáváme také mouky z rýže, čiroku, jáhel a pohanky.

Název projektu: Modernizace provozu KONKORDIA, spol. s r.o.

Stručný popis projektu včetně jeho cílů a výsledků: Projekt řeší potřeby rozvoje činnosti společnosti KONKORDIA, spol. s r.o., které vycházejí ze současného nevyhovujícího stavu aspiračního systému mlýna a nedostatečných výrobních kapacit provozu. Předmětem projektu je rekonstrukce aspiračního systému mlýna a instalace vertikálního balícího stroje za účelem rozšíření výrobních kapacit a modernizace provozu.

Hlavní cíl operace: Investice do zpracovatelského provozu vedoucí ke zvýšení přidané hodnoty zemědělských produktů

Název programu: Program rozvoje venkova 2014 – 2020

Název operace: 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů

Název projektu: Modernizace výroby společnosti KONKORDIA, spol. s r.o. II. fáze

Cílem projektu je zajistit kvalitní vyčištění kukuřičného zrna tak, aby mohlo dojít k jeho dalšímu kvalitnímu a efektivnímu zpracování.

Představení projektu:

Projekt řeší problematiku čistírny mlýna speciální technologií. Jedná se o pořízení technologie sloužící k příjmu kukuřice, jejímu vyčištění (odstranění plev, prachu, zlomků, kamínků, feromagnetických látek), následně dojde k hydrotermické přípravě (tj. nakropení) a uskladnění suroviny. Projekt rovněž přispívá ke snížení množství odpadů díky kvalitnímu technologickému zpracování čištění a přesunu vstupní suroviny mezi jednotlivými technologiemi. Nová a moderní technologie znamená významnou inovaci ve výrobě společnosti KONKORDIA, spol. s r.o.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA V RÁMCI PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ.