Technologie

V roce 2006 byly postaveny nové zásobníky na surovinu a údržbářská dílna, navazující na budovu plánovaného nového mlýna. Praxe ukázala, že pro vysoce variabilní výrobu je výhodná kombinace špičkové a starší technologie. Proto i uvažovaná nová linka bude vybavena jak staršími stroji, tak technologií firmy Heid, představující světovou špičku vývoje. V roce 2009 byla vybavena novou technologií příjmová linka a čistírna mlýna.

Ze snímků je patrná vysoká variabilita linky a spojení starší a moderní technologie.

TechnologieTechnologieTechnologieTechnologieTechnologieTechnologie